header-logo.png

Vzory smluv

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva slouží k převodu vlastnických práv nemovité věci.

Nájemní smlouva

Bez názvu.png

Sepište s nájemníkem smlouvu k dočasnému užívání vaši nemovitosti.

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva vás za úplatu zavazuje, že nebudete nemovitost inzerovat.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Pokud kupec nemovitost koupit chce, ale v tento okamžik nemůže, použijte tento vzor.

Smlouva o úschově prostředků

Pro bezpečný převod finančních prostředků použijte některou z forem úschovy.

Plná moc k převodu nemovité věci

Pokud se nemůžete sám zúčastnit kterékoliv fáze prodeje, pověřte někoho za sebe.

Předkupní právo na nemovitou věc

S předkupním právem můžete svou nemovitost opět koupit zpátky.

Plná moc na přepis energií

Pokud se nemůžete sám zúčastnit přepisu energií, pověřte někoho za sebe.

Užitečné dokumenty

Prohlídkové listy

Zapište si datum prohlídky, kontakt na zájemce, průběh, hodnocení nebo cenu, kterou je ochoten za nemovitost zaplatit.

Předávací protokol

Sepište vše, co jste společně s nemovitostí předali včetně všech klíčů a vybavení.

Pamatujte, že vzory smluv nikdy nemohou plně nahradit služby právníka, a proto vám při jejich použití nemůžeme garantovat stoprocentní právní bezpečí. AT 1216 s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za použití těchto vzorů a případných vzniklých komplikací.