header-logo.png
RA_blog-uschova.width-800.png

Úschova kupní ceny

Hezky "z ruky do ruky” je asi historicky nejlepší způsob, když něco prodáváte nebo kupujete. Okamžitě za zboží dostanete peníze (nebo za peníze zboží), takže je zaručena 100% spokojenost na obou stranách. Pro většinu z nás by to bylo i ideální zakončení realitního obchodu. Takhle snadno to ale při prodeji nemovitosti nepůjde.

Jelikož se prodávaná nemovitost s tane majetkem kupujícího až po zápisu na katastru nemovitostí (což je minimálně za 21 dnů) je dobré zvolit bezpečné prostředí pro převedení platby. Ideálně tak, aby to bylo výhodné a bezpečné pro obě strany. V těchto případech doporučujeme úschovu nezávislou třetí stranou. Níže se podíváme na to proč, jak a kde lze peníze dát do takovéto úschovy.


Dá se předpokládat, že v hotovosti nový dům nikdo platit nebude. Aspoň ne ten za šest miliónů. Každopádně, kdyby snad někomu doma ležela větší částka peněz, pro úplnost uvádíme i tento způsob a připomínáme zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, který říká, že vyšší částku než 270 tisíc korun nebo ekvivalent v cizí měně (podle aktuálního kurzu ČNB), můžete uhradit jen bezhotovostně. Tento limit je vázaný na jeden kalendářní den. Podobné pravidlo platí i v dalších zemích EU.

Proč řešit úschovu?

Pokud by bylo dokončení jen mezi prodejcem a kupujícím, vystavovali by se riziku, že jedna ze stran přijde buď o nemovitost nebo o peníze. Kupující by v takovém případě musel složit kupní cenu přímo na účet prodejce a doufal by, že ten následně uskuteční převod na katastru nebo že katastr jeho návrh nezamítne. Z druhé strany by se mohlo stát, že prodávající převede nemovitost na nového majitele, ale ten by následně peníze neodeslal (taky proč, když by už byl majitelem). S využitím úschovy u nezávislé třetí strany, se takové riziko minimalizuje.

Jak funguje úschova peněz?

Kupující, po podpisu kupní smlouvy, odešle předem dohodnutou kupní cenu do úschovy k notáři, advokátovi nebo banky na zvláštní schovatelský účet. Pokud jsou peníze na tomto účtu, tak s nimi nemůže nikdo operovat bez vědomí ostatních. Pohyb peněz je pak na základě předem sjednaných podmínek mezi smluvními stranami. Prodávající je informován o tom, že jsou peníze připraveny na schovatelském účtu. Ten vyrazí s potřebnými dokumenty na Katastr nemovitostí, aby převedl nemovitost na nového majitele. Standardně se kupní cena následně uvolňuje pro prodávajícího s potvrzením o úspěšném zápisu na nového majitele na katastru nemovitostí (podle smlouvy o úschově). Pokud se zápis neuskuteční do stanovené lhůty, peníze se vrací kupujícímu.

U koho si úschovu zřídit?

Výše jsme zmínili tři způsoby úschovy. Každá z nich má své nesporné výhody, ale i nevýhody. Společně se na ně teď níže podíváme.

Advokátní úschova

Advokátní úschova bývá nejčastější variantou úschovy peněz. Advokát je právníkem, který splnil zákonné podmínky pro výkon svého povolání a je zároveň členem Advokátní komory. Náklady na úschovu jsou podle individuálního sazebníku a každý advokát je ze zákona pojištěný minimálně na 3 miliony korun.

Notářská úschova

Notářská úschova je v mnoha ohledech podobná, jako ta advokátní. Je rozšířeným omylem, že je notář nějaký druh státního úřadu a odpovědnost za případné chyby nese stát. Notáře sice jmenuje ministr spravedlnosti na návrh Notářské komory, ale při úschově vystupuje jako soukromá osoba, která má ze zákona profesní pojištění. Poplatky za úschovu jsou pevně dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb.. To činní z notáře dražší řešení, než může poskytnout advokát s podobným jištěním.

Bankovní úschova

Bankovní úschova je z hlediska nákladovosti někde na půli cesty mezi notářskou a advokátní úschovou. Výhodou je, že u bank je minimální pravděpodobnost krachu. Každá banka má pojištění vkladů ve výši 100 tisíc eur na jeden obchodní případ. Výhodou také je, že pokud máte u banky hypotéku, můžete získat i zajímavou nabídku na bankovní úschovu. Na druhou stranu může být nevýhoda v horší komunikaci s kompetentní osobou či operativnosti v rámci případných změn ve smlouvě o úschovu.

Úschova v realitní kanceláři

Úschovu v realitní kanceláři uvádíme jen pro úplnost. Makléři ji nabízí standardně jako součást prodeje. Tento způsob úschovy patří mezi ty nejméně bezpečné, protože hrozí riziko exekuce nebo insolvence přímo na realitní kancelář a v tom případě i nenávratnou ztrátu peněz.

U koho tedy zvolit úschovu?

Na základě porovnání služeb, krytí rizik a snadnosti zajištění úschovy kupní ceny, vychází nejlépe advokátní a notářská úschova. Z těchto dvou je levnější variantou (cena/výkon) advokátní úschova. Volba je samozřejmě na vás. Určitě ale neuděláte chybu ani s notářskou nebo bankovní úschovou.

Zkušenost se počítá

Domluvili jsme vám dobrou cenu u skutečných profesionálů. Mají zkušenosti, jsou pojištění a úschovy jsou pro ně běžnou praxí. I tyto služby najdete tady v Realitní aplikaci.