header-logo.png
RA_blog-navyseni-ceny.width-800.png

Smlouva o smlouvě budoucí a Smlouva kupní

Mezi tím, jestli vlastníte nebo nevlastníte nemovitost nebo jestli za ni dostanete peníze, může být tenká hranice. Tuto hranici může tvořit smlouva. Je-li smlouva napsaná chybně, může být váš nárok na vlastnictví nemovitosti zpochybněn a ve výsledku můžete skončit bez peněz i bez nemovitosti. Podívejme se níže na dvě smlouvy, které hrají v realitním světě důležitou roli.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Bývá jedním z prvních závazný dokumentů, který provází nákup nebo prodej nemovitosti. Kupující na jedné straně a prodávající na straně druhé zde projevují společný budoucí zájem na realitním obchodu. Tato smlouva musí mít vždy písemnou podobu a řídí se platnými zákony naší republiky - zde konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., oddíl 7, § 1785 - 1788, NOZ.

Obě strany se v ní podpisem zavazují do stanoveného termínu uzavřít kupní smlouvu. Pokud do konce termínu nevyzve oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření kupní smlouvy včas, povinnost uzavřít předmětnou smlouvu zaniká. Pokud není uvedena ve smlouvě lhůta, do které je potřeba uzavřít kupní smlouvu, je tato lhůta 1 rok.

Součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní by měla být i smlouva kupní.


Realitní kanceláře uvádí jako první dokumentrezervační smlouvu. Tato smlouva nebo chcete-li "dohoda o rezervaci" či "blokovací dohoda",není zákonem upravený smluvní typ. Ve velké míře ji využívají realitní kanceláře jako nástroj k zajištění vážného zájemce a pokrytí své provize. Největším úskalím této smlouvy je, že ji musíte mnohdy uzavřít ještě před řádným zjištěním právního a faktického stavu nemovitosti.

Na co se vám tato smlouva bude hodit?

Kromě toho, že vám smlouva o smlouvě budoucí zajišťuje koupi nemovitosti, tak zároveň ji i budoucí kupec může použít například pro získání hypotéky. Většina bank totiž takovou smlouvu akceptuje jako důkaz o účelovosti úvěru.

Smlouva kupní

Kupní smlouva by měla mít také vždy písemnou formu a jak jsme již psali - měla by být i součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Její obsah musí být v souladu s platným NOZ České republiky - konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., § 2079.

Kupní smlouva zavazuje na jedné straně prodávajícího, že kupujícímu odevzdá nemovitost, která je předmětem koupě a umožní mu nabít vlastnické právo k ní. Na druhé straně se zde zavazuje kupující, že předmětnou nemovitost převezme a zaplatí prodávajícímu ujednanou kupní cenu.

Na co se vám tato smlouva bude hodit?

Pozor! Kupní smlouva z vás automaticky nedělá majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti je vždy ten, kdo je uvedený jako majitel na Katastru nemovitostí.

Kupní smlouva se vám tedy bude hodit jednak při převodu vlastnického práva (konkrétně při Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí), ale také při uvolnění kupní ceny z úschovy.


Upozornění! Nepoužívejte obecné vzory smluv! Ty vám nikdy nepokryjí všechna případná rizika spjatá s realitním obchodem. Nechejte si smlouvy vypracovat vždy na míru právě toho vašeho prodeje, nejlépe advokátem nebo notářem, který se specializuje na realitní právo. Ušetří to váš čas a hlavně zbytečné starosti se vzniklými problémy.

Na kupní smlouvu přímo navazuje výše zmíněný “Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí” a “Úschova kupní ceny”. 

Nepodceňujte právní stránku prodeje nemovitosti. Ani mi to nepodceňujeme. Proto si můžete v Realitní aplikaci objednat tvorbu smluv od skutečných profíků, specialistů na realitní právo. Ostatně, u nás najdete vše, co potřebujete pro úspěšný a bezpečný prodej.