header-logo.png
grant-N90LM3A5AZQ-unsplash.width-800.jpg

Pronajímáte byt? Nezapomeňte zaplatit daň!

Ať už jste podnikatel, důchodce, na rodičovské dovolené nebo zaměstnanec, máte povinnost přiznat příjmy z pronájmu nemovitosti. Jak se příjem z pronájmu daní? A co je třeba vyplnit?

Na příjem z pronájmu se vztahuje povinnost podat daňové přiznání

Jakmile příjem z pronájmu překročí částku 6.000 Kč za rok, musíte jej uvést do daňového přiznání a uhradit vypočtenou daň. 

Pokud jste zaměstnáni, nemůže za vás v takovém případě podat daňové přiznání mzdová účetní a musíte si jej zpracovat sami. Nezáleží na tom, zda pronajímáte dům, byt nebo jen pokoj.

Z příjmu z pronájmu se platí patnácti-procentní daň. Neodvádíte sociální ani zdravotní pojištění a nemusíte mít na pronájem živnostenský list. 

Abyste vypočetli základ daně můžete uplatnit skutečné výdaje nebo použít výdajový paušál 30 %. Je možné si odečíst i nejrůznější slevy jako slevu na poplatníka, slevu na studenta, na ZTP atp. 

Pro výpočet daně z pronájmu je třeba vyplnit přílohu 2. daňového přiznání. 

Uplatnění úroků z úvěru

Jestliže pronajímáte byt, který jste pořídili na hypoteční úvěr, nemůžete si od základu daně odečíst úroky z hypotéky. Ty byste mohli uplatnit pouze v případě, kdy budete vykazovat skutečnou výší reálných výdajů (ne paušál). 

Pozor na pronájem na černo

Velmi nebezpečné je pronajímání bytu bez nájemní smlouvy a bez přiznání příjmů finančnímu úřadu. Při kontrolách finanční úřad uděluje vysoké pokuty a daňovou povinnost doměří včetně penále. Zároveň se vystavujete riziku, že nájemce v bytě něco poškodí nebo zaviní škodu sousedům. Bez smlouvy o pronájmu jste za byt odpovědní vy a škodu musíte pokrýt ze svého pojištění. 

Airbnb je podnikání

Krátkodobý pronájem přes Airbnb láká na zajímavý výdělek. Je třeba vědět, že se z hlediska legislativy jedná o podnikání v ubytovacích službách. Jste povinni mít živnostenské oprávnění, vést účetnictví, platit daň, případně DPH, platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění a zároveň odvádět městu rekreační poplatky za ubytované osoby. 

Jako osoba podnikající v ubytovacích službách se na vás vztahuje i povinnost EET, elektronické evidence tržeb.

Při zdanění jako podnikatel můžete uplatnit výdajový paušál 60 % nebo výdaje ve skutečné reálné výši a uhradit vyměřenou daň. Reálný zisk z ubytování je tak výrazně nižší než utržená částka.


Daňové přiznání je třeba podat do konce března, nenechávejte jeho vyplnění na poslední chvíli. 

Vaši nemovitost můžete pronajímat nebo prodávat už za 10 minut. A nic to nestojí. Využijte www.realitniaplikace.cz