header-logo.png
real-estate-2989820_1920.width-800.jpg

Pandemie mění chování investorů. Strach nahrává bezpečným investicím

S pandemií koronaviru se napříč trhy rozprostírá strach. Hrozba ekonomické krize a vysoké inflace žene investory do bezpečných přístavů. Těmi jsou po dlouhá léta investiční kovy a nemovitosti.

Investování v době konjunktury

Pokud mluvíme o tom, že investujeme volné finanční prostředky, tak se jedná o delší časové období. Zároveň očekáváme, že nám investice v budoucnu přinese zisk. Její hodnota musí růst více, než je inflace.
V době ekonomického růstu investoři vyhledávali rizikové tituly mnohem častěji než v době, kdy očekávají ekonomickou krizi. Oblíbené byly investiční tituly krátkodobé a se splatností ve střednědobém horizontu (do 5 let). 

Investování v době pandemie

Pandemie koronaviru přináší vážná zdravotní rizika, ale i plíživou hrozbu do budoucna. Tou je očekávání ekonomické krize a s ní spojená hrozba vysoké inflace. 
Investoři si hrozbu citelně uvědomují a začínají vyhledávat tituly, které představují bezpečné uložení peněžních prostředků. Jejich cílem je spíše ochrana investice než vysoký zisk. Zároveň se pozornost ubírá k investicím dlouhodobým.

Nemovitosti jsou bezpečným přístavem

V době pandemie roste poptávka po nemovitostech i poptávka po hypotečních úvěrech. Proč? Protože nemovitosti představují bezpečnou investici i v době hrozící ekonomické krize. 

  1. Vlastní bydlení je jistota, jednou zabezpečí vaše děti.
  2. Investice do nemovitosti nese zisk v podobě nájemného.
  3. Splátka hypotečního úvěru je často nižší než inkasované nájemné.
  4. Vložené finanční prostředky nejsou ohroženy inflací (nebo jen velmi mírně). 
  5. Nemovitost můžete za několik let prodat, ceny nemovitostí dlouhodobě rostou. 
  6. V době hrozící vysoké inflace je lepší dlužit (splácet hypoteční úvěr) než nechat volné peněžní prostředky inflací znehodnotit. 

Pokud uvažujete o nákupu nemovitosti na investici, nemusíte se omezovat jen na lokalitu, ve které bydlíte. Dobrou investicí může být byt ve velkém městě, ale i v méně atraktivních lokalitách, kde je poptávka po nájemním bydlení (Ostrava, Most, Liberec aj.). V menších městech jsou nižší ceny nemovitostí a překvapí vás i široká nabídka zajímavých objektů. Je třeba však počítat s vyšším rizikem při pronájmu (neplacení nájemného, hrozba poškození bytu aj.). 

Přes zmíněná rizika, je investice do nemovitostí nejen bezpečná, ale z dlouhodobého hlediska zisková. Obecně platí, že zakoupený a pronajatý investiční byt přináší zhodnocení mezi 5 až 8 % ročně.