header-logo.png
financial-4560047.width-800.jpg

Nemovitosti a daně - Víte, co musí státu odvést prodávající a co kupující?

V Česku je povinnost platit daně jako nutnost pro získání prostředků pro veřejný sektor k financování funkcí státu a veřejné správy. Výjimkou nejsou ani nemovitosti. Víte ale, co vše vás při koupi nebo prodeji čeká a s čím je potřeba počítat? Daňové přiznání z příjmů po přesáhnutí určité částky (15.000 Kč) a daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti příslušnému finančnímu úřadu má povinnost podat každý.

Daň z nemovitosti (daně placené kupujícím)

Kupujícímu (majiteli nemovitosti) vzniká povinnost platit každý rok daň z nemovitosti. Přiznání se podává pouze jednou, a to nejpozději do 31. 1. roku následujícího po koupi nemovitosti. V dalších letech už se o to pak nemusíte starat, protože vám složenky k zaplacení budou odesílány automaticky. Pouze pokud byste dům přestavovali nebo dělali nějaký větší přístavek, je třeba vše nahlásit, jelikož daň z nemovitosti se počítá ze zastavěné plochy. Sazby daně se liší podle typu nemovitosti a příslušných koeficientů obcí, ve kterých se daná nemovitost nachází.

Daň z příjmu (daně placené prodávajícím)

Příjem z prodeje nemovitosti je prodávající povinen zahrnout do svého daňového přiznání. V praxi to znamená, že by prodávající měl zaplatit daň pouze z rozdílu mezi kupní a prodejní cenou sníženou o náklady, které mu při prodeji vznikly.

Živnostenský list k pronájmu bytu nepotřebujete

Při pronájmu bytu nepotřebujete živnostenský list, i když nemovitost pronajímáte za účelem dosažení zisku. Podle zákona o živnostenském podnikání nevzniká povinnost si kvůli pronajímání zřizovat živnostenský list. Nájemní smlouvy by měla obsahovat způsob výpočtu nájemného a také ostatní úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Služby, které nájemci poskytuje sám pronajímatel a zálohy na tyto služby pak mohou být zdanitelným příjmem pronajímatele.

Když jste loni prodali nemovitost, musíte ho letos dát do daňového přiznání?

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti je odlišná od daně z nemovitosti. Pokud jste loni prodali nemovitost, tak daň z nemovitých věcí už příští rok platit nebudete, protože nemovitost jste už prodali a za daň bude zodpovědný nový majitel, který měl povinnost podat do konce ledna daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Daně z příjmu tak jednoduché nejsou. Jakýkoliv příjem by se měl objevit ve vašem daňovém přiznání k dani z příjmu za minulý rok a měl by podléhat dani z příjmu. Prodej nemovitosti pro kupujícího představuje příjem a podléhá tedy pak tzv. dani z příjmů. Existuje ale několik případů, kdy je prodávající od daně osvobozen.

V jakých případech se daň neplatí?

Pět případů, kdy je prodávají od daně z příjmu osvobozen při prodeji nemovitosti:

- Vlastnictví nemovitost minimálně 5 let.

- Minimálně dvouleté bydliště v prodávané nemovitosti, kdy bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm v osobních dokladech.

- Převod členských práv k družstevnímu bytu, zde je opět tzv. pětiletý časový test.

- Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.

- Dědictví, kdy tzv. časový test splnil zůstavitel.

Prodáváte nemovitost? Podejte si inzerát a nabídněte ji třeba na www.realitniaplikace.cz. Pokud naopak nemovitost sháníte, prohlédněte si nabídky z inzerce nemovitostí ve vašem okolí.

Prodáváte nemovitost? 
Inzerujte u nás zdarma: 

https://www.realitniaplikace.cz/