header-logo.png
light-bulb-4514505_1920.width-800.jpg

Jak přepsat energie při změně majitele nemovitosti

Prodej bytu nebo rodinného domu s sebou nese nutnost vyřídit mnoho úředních záležitostí. Jednou z nich je i přepis energií na nového majitele. Přepis energií může proběhnout při prodeji i pronájmu nemovitosti. Jak postupovat při přepisu energií?

Převod elektřiny, plynu a vody

Při převodu energií na nového majitele je nutná součinnost obou zúčastněných stran. Nejrychlejším postupem je navštívit společně pobočku dodavatele energií a vše vyřídit osobně. Další možností je vyplnění plné moci pro kupujícího a nechat přepis energií na novém majiteli. Postup a podoba konkrétních formulářů se u jednotlivých dodavatelů liší, nicméně obecná pravidla pro přepis jsou totožná. 

Krok 1. Předávací protokol

Při předání nemovitosti je nutné vyplnit předávací protokol, zapsat a společně odsouhlasit stav veškerých měřidel. Zapíše se stav elektroměru, vodoměru (zvlášť teplé a studené vody), plynoměru i údaje o měřidle (výrobní číslo). Pomáhá poslední faktura za energie od prodávajícího. Zároveň se zkontroluje, zda jsou na měřidlech neporušené plomby a zda odběrné místo nebylo odpojeno. 

Krok 2. Žádost o převod energií

Zde existují dvě varianty, jak situaci řešit. Nový majitel zůstane u původního dodavatele energií nebo nový majitel bude uzavírat smlouvu s jiným dodavatelem. 

Původní majitel vyplňuje žádost o ukončení smlouvy, dodavatel energií mu posílá poslední vyúčtování. 

Nový majitel uzavírá novou smlouvu na odběr energií. 

Pokud by obě strany navštívili pobočku energetické společnosti osobně, v jednom kroku se ukončuje smlouva s původním majitelem a uzavírá se nová smlouva s kupujícím (obě strany vyplňují pouze jeden formulář).  

Krok 3. Doložení dokumentů

Dodavatel energií bude požadovat kupní (nájemní) smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, darovací smlouvu či doklad o dědictví. V případě, že záležitost vyřizuje kupující, je třeba plná moc od prodejce. 

Krok 4. Vyúčtování

Původnímu majiteli je zasláno poslední vyúčtování a je povinen uhradit nedoplatky. Případný dluh na energiích se váže na osobu majitele, a ne na nemovitost. V žádném případě nedoplatek nepřechází na nového majitele. 

Protokoly dodavatelů

Jednotliví dodavatelé zveřejňují podobu formulářů na svých stránkách. Je možné je vyplnit v pohodlí domova a zaslat poštou. 

Jaké dokumenty jsou třeba při přepisu vodoměru:

  • Prohlášení o změně odběratele s podpisem kupujícího i prodávajícího (dodavatel může mít vlastní formulář). 
  • Stav vodoměru, předávací protokol se stavem vodoměru.
  • Doklad o převodu vlastnického práva. Výpis z katastru, kupní smlouva, darovací smlouva.
  • Kontaktní telefon jak kupujícího, tak prodávajícího. 
  • Adresa prodávajícího pro zaslání posledního vyúčtování.
  • Průkaz totožnosti kupujícího.
  • Pokud přepis provádí kupující tak plnou moc k provedení přepisu. 

Kompletní přepis energií by neměl zabrat více než 30 dní.