header-logo.png
cleanliness-2799459.width-800.jpg

Čištění a dezinfekce během koronavirové pandemie

Vláda vydala nová opatření a přistoupila k tzv. lockdown. Roušky je povinné nosit ve všech vnitřních prostorech, v prostředcích veřejné dopravy, na nástupišti a v přístřešku čekárny veřejné dopravy. Od středy se pak uzavřeli i školy atd. Počty nakažených se neustále zvyšují, a proto je potřeba myslet na vlastní zdraví a na pravidelný úklid a desinfekci nejenom rukou, ale i ostatních ploch.

Dezinfikujte! Dezinfekční prostředky zabíjejí bakterie na všech površích. Zabíjením bakterií na povrchu můžete snížit riziko šíření infekce.

Jak správně čistit a dezinfikovat? 

Povrchy, kterých se často dotýká více osob, jako jsou kliky dveří, stoly, telefony, vypínače a baterie, by měly být čištěny a dezinfikovány denně.

Povrchy a předměty na veřejných místech, jako jsou nákupní vozíky a klávesnice, by měly být před každým použitím vždy vyčištěny a dezinfikovány.

Častější čištění a dezinfekce jsou v této zvláštní koronavirové době velmi důležité. K čištění a desinfekci byste měli vždy použít jednorázové rukavice.

Povrchy vždy vyčistěte mýdlem s vodou a poté použijte dezinfekční prostředek. Čištění mýdlem a vodou snižuje počet bakterií a nečistot. Dezinfekce bakterie zabíjí.

Vždy postupujte podle pokynů na štítku používaného prostředku. Postupujte podle pokynů na etiketě, abyste zajistili bezpečné a účinné používání výrobku. Mnoho etiket výrobků doporučuje udržovat povrch mokrý po určitou dobu. Na štítku budou uvedena také bezpečnostní opatření, jako je nošení rukavic a ujistěte se, že máte dobré větrání během používání výrobku. Uchovávejte všechny dezinfekční prostředky mimo dosah dětí.

Vysoce dotykovými povrchy v domácnosti se rozumí:

Stoly, kliky, vypínače, desky, kliky, stoly, telefony, klávesnice, toalety, baterie, umyvadla atd.

Rutinní čištění a dezinfekce jsou důležitou součástí snižování rizika infekce COVID-19. Běžné rutinní čištění mýdlem a vodou samo o sobě může snížit riziko, ale je pouhým nezbytným krokem před dezinfekcí znečištěných povrchů.

Čištění a dezinfekce venkovních prostor

Venkovní prostory, jako jsou hřiště ve školách a parcích, obvykle vyžadují běžné rutinní čištění, ale nevyžadují dezinfekci. Vysoce dotykové povrchy z plastu nebo kovu, jako jsou madla a zábradlí, by měly být pravidelně čištěny. Čištění a dezinfekce dřevěných povrchů se nedoporučuje.

Alternativní dezinfekční metody

Účinnost alternativních dezinfekčních metod, jako jsou ultrazvukové vlny, UV záření s vysokou intenzitou a LED modré světlo proti viru COVID-19, není známa. Dodržujte doporučené a osvědčené postupy, udržujte bezpečné každodenní návyky, abyste snížili riziko vystavení COVID-19.

Pamatujte si: Jsme v tom všichni společně!