header-logo.png
white-male-1834102_1920_Z19Xx50.width-800.jpg

Chystáte se stavět a máte hypotéku? Problémy na vás teprve čekají

Ačkoliv se může zdát, že největším problémem při plánování výstavby rodinného domu byl výběr pozemku a získání stavebního povolení, není tomu tak. Výstavbu komplikuje aktuální nedostatek stavebních materiálů i problémy se splácením hypotečních úvěrů.

Stavební průmysl v nelehké situaci

Počátkem roku zaznamenal stavební průmysl meziroční pokles. Tato situace je paradoxní, jelikož poptávka po novém bydlení a rekonstrukcích stále roste. Svůj díl viny na tom měl chybějící personál. Řada stávajících zaměstnanců z pozic středního managementu se potýkala s překážkami v práci, chyběli i pracovníci zajišťující administrativu. Největším problémem však byl nedostatek stavebních dělníků ze zahraničí. 

Ačkoliv bylo v porovnání s předchozím rokem vydáno více stavebních povolení realizace vázla. 

Výstavbu komplikuje nedostatek materiálu

Developeři a velké stavební firmy nyní narážejí na nulovou dostupnost některých stavebních materiálů. Výstavba se prodlužuje a logicky i prodražuje. To se může promítnout do konečné ceny za nemovitost. 

Problém s dostupností stavebních materiálů musí řešit i soukromé osoby, které se rozhodly pro výstavbu nebo rekonstrukci svépomocí. Pokud výstavbu financují z vlastních prostředků, znamená zdržení růst nákladů v podobě nájemného (nebo ušlého nájemného). Větším rizikem je ale stavba či rekonstrukce na hypotéku, kdy je čerpání peněz podmíněno dokončením určité fáze výstavby a zároveň splněním termínu kolaudace. 

Problémy při splácení hypotečních úvěrů

V důsledku pandemie koronaviru se mnoho těch, kteří měli sjednány hypoteční úvěry na výstavbu dostalo do problémů se splácením. Aktuálně stavbu odkládají na neurčito. Co s hypotečním úvěrem?

Hypotéka na stavbu, když není možné stavět

V úplném začátku můžete hypotéku na stavbu celkem snadno ukončit. Zkrátka nedojde k jejímu čerpání a hypotéka se na pobočce banky ukončí. Takový postup je obvykle bez poplatků. Jediným rizikem je možný problém se získáním hypotečního úvěru v budoucnu (nové posouzení a změna úrokových sazeb). 

Nákladnější je zrušení hypotéky v případě, kdy je část peněz na stavbu už čerpána. Banky účtují poplatek za nevyčerpanou finanční hotovost. Obvykle 5 % z částky rezervovaných peněz. 

Jiná situace je v případě, kdy je sjednána hypotéka na pozemek a zároveň na výstavbu. Tam je nutné refinancování hypotečního úvěru. Nová hypotéka bude sjednána jen na pozemek.